Pilotprojektet Hayâtuna var ett gemensamt svensk-jordanskt projekt som hade som mål att skapa en plattform för kompetensutveckling, samhällsutveckling och kunskapsbyggande i Jordanien genom att använda musik som ett verktyg. Fokus låg på vokalmusik, körsång, dans och kreativa musik- och textworkshops.

Ett första projekt ägde rum på Columbia University Middle East Research Center (CUMERC) i Amman, Jordanien den 4-9 juli 2011.

Under de sex workshopdagarna i Amman fick 15 körledare, musikpedagoger, samhällsentreprenörer, musikstudenter och musiker, som lever och arbetar i regionen, arbeta med 20 barn från utsatta miljöer i Amman med tre olika moduler:

  • Körsång
  • Kreativ låt- och textskrivarverkstad
  • Hiphop/dans

Tre workshopledare från Sverige och Jordanien hade övergripande ansvar för en workshop vardera.

Målen var:

  • Att stärka och utveckla kompetensen hos deltagarna som sedan, genom musik och körsång, kan bygga upp och implementera verksamhet vid sociala center, där huvudsakligen missgynnade barn och ungdomar kommer att vara mottagare. Detta inkluderar även ett fokus på arbete i flyktingläger.
  • Att inspirera lokala samhällsentreprenörer att använda utveckling genom musik och körsång som möjlig metod.
  • Att fokusera på barn och ungdomar i utsatta områden och att höja kompetensen om det värde musik och körsång kan ha för mänsklig utveckling.
  • Att utveckla och stärka interkulturella nätverk mellan Jordanien, närliggande regioner och Sverige. Det finns musikpedagoger, samhällsentreprenörer och körledare i regionen som är intresserade av att tillskansa sig nya färdigheter, att fördjupa sina pedagogiska färdigheter och att bli inspirerade av att använda nya verktyg i arbetet med social utveckling.
  • Att dela med sig och att lära sig mellan de ledande pedagogerna och deltagarna.

Projektet drevs av Spiritus Mundi, på uppdrag av Eric Ericson International Choral Centre, med stöd av Carpe Vitam och Svenska institutet. Det operativa arbetet i Amman utfördes av Spiritus Mundi och CUMERC i samarbete med National Music Conservatory i Jordanien, Departementet för social utveckling i Jordanien, Freeway Dance Studio och Al Hussein Social Centre.

Se filmen från det första projektet här:

 

Läs utvärderingen från projektet: Utvärdering Hayâtuna