Our Songs for Tomorrow var ett unikt musikprojekt med möten mellan palestinska, israeliska och skandinaviska musikstudenter, 20-25 år, som tillsammans uppförde traditionella judiska och arabiska sånger i nya arrangemang samt nyskrivna originalverk.

Under en tio dagars workshop samlades fem palestinier, fem israeler och tre skandinaver för att repetera, skriva nya musikverk, bo tillsammans och lära känna varandra och varandras kulturer. Projektet avslutades med en konsert på Palladium i Malmö under Musik i Syds världsmusikfestival World Mix, där de traditionella och nyskrivna verken framfördes. Arrangemanget inleddes med ett panelsamtal lett av kulturproducenten Yvonne Rock. I panelen satt fyra av musikstudenterna och projektdeltagarna, två från Israel och två från Palestina, och beträttade och svarade på frågor om sina erfarenheter från projektet.

När den första delen av projektet genomförts bjöds ”Our songs of tomorrow” in av International Music Council till World Forum on Music som 2011 hade temat ”Music and Social Change”. I september 2011 möttes de tio deltagarna (4 från Palestina, 4 från Israel och 2 från Sverige) i Tallinn, Estland, för ett fem dagar långt interkulturellt program. Programmet inleddes med en dag av övningar i teambuilding för att sedan övergå till skapande och inspelning av musik i Spiritus Mundis portabla studio. Då projektet använde musik och kultur som verktyg ägnades de följande dagarna, förutom seminarier och informationsaktiviteter, även till ytterligare repetitioner genom den metod Spiritus Mundi utvecklat inför den avslutande gemensamma konserten under konferensens sista dag den 29 september.

Music on Troubled Grounds har utvecklats till något ingen hade kunnat ana när projektet startade för tre år sedan. Efter två organiserade möten anser deltagarna sig idag vara en självständig musikensemble, fristående från Spiritus Mundi. Att följa deras utveckling har varit fantastiskt och det är med glädje vi kan inta en stödjande roll och låta dem forma och leda projektet framåt på egen hand.

Spiritus Mundi producerade Our Songs for Tomorrow med stöd av bland andra Svenska institutet och Ungdomsstyrelsen.