Hayâtuna Cairo & Amman genomförs i Egypten och Jordanien under 2012-2013. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten av kulturella och konstnärliga aktiviteter för utsatta grupper. Detta för att bidra till individuell utveckling och öka delaktighet i samhället.

Ett team pedagoger från Sverige, Jordanien och Egypten leder projektaktiviteterna. En stor föreställning, där resultatet av arbetet kommer att visas upp på nationell scen, kommer att avsluta projektet i respektive stad.

Hayâtuna Cairo & Amman riktar sig till barn, ungdomar och unga kvinnor från marginaliserade områden och grupper. Totalt kommer 200 barn från barnhem och socialt utsatta områden att delta i en workshopserie under två års tid.

Projektets riktar sig även till yrkesverksamma eller studerande/volontärer från offentliga sektorn, musik- och kreativa sektorn, medicin & idrott, IT & nya medier. Totalt kommer 80 personer vara direkt involverade i projektets aktiviteter, varigenom de kommer att lära sig nya verktyg och stärkas i sin yrkeskompetens.

Utöver deltagarna i programmet kopplas ett växande nätverk av aktörer inom den civila och offentliga sektorn i Jordanien och Egypten till processen. Det totala antalet personer som programmet direkt engagerar beräknas uppgå till ca 600 personer.


Pedagoger Amman, Jordanien

David Raflund, musik

Sahar Al Khalifeh, sång

Ostaz Samm, musik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildgallerier

 

 

Video

Första halvåret av Hayâtuna Amman:

 

Dokument

Artikel i Jordan Times 20 januari

“I feel free when I dance,” said Iman Mahmoud, a 10-year-old resident of Al Nahda House for Female Social Care, adding that even when she is not dancing, she keeps repeating the dance moves in her mind.

 

Partners i Jordanien

 

 Särskilt tack till (i Jordanien)

 

Partners i Kairo

 

Projektfinansiärer